KVANTNA MEDICINA

Kvantna medicina je medicinska grana koja koristi elektromagnetne talase različitih frekvencija kako u dijagnostici, tako i u lečenju bolesti.
Zasniva se na saznanju da sve naše ćelije funkcionišu na određenoj frekvenci. Promenom ovih frekvencija pod uticajem raznih štetenih faktora
( loša ishrana, virusi, bakterije, gljivice, paraziti, stres, teški metali itd.), dolazi do nastanka bolesti. Upotrebom elektromagnetnih talasa se otkrivaju i koriguju ove promene.
Kvantna medicina kao alternativna grana,
zvanično je odobrena 2005.godine od strane Ministarstva zdravlja Republike Srbije.

BICOM APARAT :

Aparat je razvijen za medicinske svrhe, koristi se kako u dijagnostici tako i u terapiji a zasniva se na biorezonantnoj metodi lečenja.
Polazi se od predpostavke da se u čoveku i oko njega nalazi energetsko polje, pri tom svaki organ ima svoju frekvenciju i vibraciju, koja je merljiva i na kojoj funkcioniše njegova fiziološka funkcija.

Primanje i odašiljanje podataka se vrši preko posebnih elektroda koje su priključene – jedna na ulaz, a druga na izlaz aparata, i povezane su sa pacijentom. Putem elektroda aparat uzima informacije iz organizma u vidu talasa, te iste razdvaja na rezonantne (dobre) i disonantne (loše). Zdrave talase aparat pojačava i vraća nazad u telo , dok nezdrave talase invertuje i vraća u telo i na taj način poništava njihovo dejstvo.
Trakasto propustljivi filter omogućava obradu signala u rasponu od 10 Hz do 150 kHz. Sama idejna osnova je plod dr F. Morela koji je podelio elektromagnetne signale čovečijeg tela na fiziološke – zdrave oscilacije i na patološke – nezdrave.
Bicom uređaj je nastao 1987. godine na Institutu Regumed u Minhenu pod okriljem H. Bruegmana i F. Morela. Osim u Nemačkoj, gde ima preko 8000 Bicom uređaja, prisutan je u celoj Evropi, Americi, Kanadi i Australiji

Aparat Bicom je 2006.god. registrovan kao medicinsko sredstvo u Agenciji za lekove i medicinska sredstva RS

ALERGIJE

Da li ste primetili da sve veći broj ljudi razvija neki oblik alergije?
Sklonost ka alergijama je ranije povezivana sa dečjom dobi i genetskom predispozicijom. Međutim, poslednjih godina raste broj ljudi koji prvi put dobija alergiju posle trideste godine. Iako im niko u porodici nije imao alergije, oni postaju alergični ilinna određenu vrstu hrane ili na respiratorne alergene poput polenan i kućne prašine.

Zbog čega se to dešava?
Odgovor se može naći u stilu života, posebno u velikim gradovima, hroničnom stresu, nezdravoj ishrani. Takođe,  u opterećenju organizma brojnim spoljašnjim i unutrašnjim toksinima.
Usled negativnog uticaja gore ovih faktora, medjućelijska komunikacija se narušava i u našem organizmu nastaje problem. Jedan od tih problema su alergije. Ljudi počnu negativno da reaguju na hranu i supstance iz svog okruženja.

Lečenje alergija
Nakon dijagnostike, sledeći korak je terapija. Traži se najbolji lek za alergiju koji će ublažiti sve one neprijatne simptome poput svraba, kijanja, curenja nosa, upornog kašlja itd. Antihistaminici i kortikosteroidi otklanjanju simptom alergije, ali nemaju uticaj na sam uzrok alergije. Zato se mnogi ekcemi vraćaju čim se prestane sa uzimanjem leka i svake godine iznova se javlja alergija. Sve ovo bi bilo jako beznadežno, da se pre više od 40 godina nisu razvili biorezonantni sistemi, tj.aparati. Delovanjem na organizam putem frekvenci, oni uspevaju da ponište osetljivost na određenu namirnicu ili supstancu.
Bez ikakvih neželjenih efekata, delujući pre svega na uzrok alergije, milioni ljudi širom sveta su rešili problem sa alergijama. Jedan od najpoznatijih i najefikasnijih aparata iz oblasti kvantne medicine je BICOM aparat, proizvod nemačkog Instituta Regumed iz Minhena.

Kako funkcionišu BICOM biorezonantni tretmani?
Neophodno je prvo uraditi testiranje BICOM aparatom koje će pokazati šta sve opterećuju vaš organizam. Posle toga počinjemo sa tretmanima koji se rade istim aparatom. Najveća prednost BICOM tretmana je što su potpuno neškodljivi i bezbolni. Tretmani su komforni i uglavnom se rade jednom nedeljno. Tokom tretmana, putem frekvenci detoksikujemo organizam od svih prisutnih opterećenja, uspostavljamo pravilan protok energije. Zatim smirujemo nervni sistem i poništavamo osetljivost na određenu namirnicu ili supstancu.
Posebnu pažnju posvećujemo stabilnosti creva i crevne flore, obzirom da se najveći deo našeg imuniteta nalazi u crevima. Zbog ovakvog kompleksnog pristupa u tretmanima i rezultatima koji se postižu, možemo reći da je BICOM terapija pravi lek za alergiju.