fbpx
Štrosmajerova 9, Beograd (Zemun) +381(63)138-00-99 drmarijanovakovic@gmail.com

TRETMANI

OPŠTI PREGLED

Prvi kontakt koji pacijent ostvaruje kada ima neki zdravstveni problem najčešće bude sa lekarom opšte medicine.

Lekar je dužan da pacijenta pre svega pažljivo sasluša, porazgovara , pregleda ga i da mu pruži najbolji savet i eventualnu terapiju. Ako problem prevazilazi naš domen, dobićete preporuku za dalju dijagnostiku.

Preventivni pregled podrazumeva merenje krvnog pritiska, težine i visine, pregled pluća i srca stetoskopom, kao i analizu kompletne krvne slike.

Osim što se bavi dijagnostikom, terapijom bolesti i stanja, izuzetno važna uloga lekara opšte medicine jeste i sprovođenje preventivnih programa kojima sprečava da do bolesti dođe. Identifikacijom faktora rizika i podizanjem svesti pacijenta o mogućim posledicama rizičnog ponašanja lekar može da doprinese smanjenjom oboljevanju od nekih bolesti, poput povišenog krvnog pritiska, povišenih masnoća u krvi, šećerne bolesti, plućnih bolesti i drugih.

ZAKAŽITE TERMIN

Zakažite svoj termin , da u prijatnoj atmosferi, bez čekanja uradimo dijagnostiku, da Vas posavetujemo i ukoliko je potrebno primenimo i terapiju.

POZOVITE NAS

+381(63)138-00-99

PIŠITE NAM

POSETITE NAS

Štrosmajerova 9, Beograd